• ภาษาไทย
    • English

ผอ.ฟ้าพิไล ฯ เข้าร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ภาพ/่ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา

Date: 
Friday, October 15, 2021 - 16:00