• ภาษาไทย
    • English

วิดีโอย้อนหลัง เทคนิคและเครื่องมือการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

เทคนิคและเครื่องมือการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิชิตใจแหล่งทุน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ" 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565  โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ เพื่อให้การใช้งานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้ตัดแบ่งออกเป็น 2 EP 

(EP1:)
https://rdi.rmutsv.ac.th/download/ARDA/2566/Peeradet%20Tongumpai/EP1.mp4
(EP2:)
https://rdi.rmutsv.ac.th/download/ARDA/2566/Peeradet%20Tongumpai/EP2.mp4

(เอกสาร slide)
https://rdi.rmutsv.ac.th/download/ARDA/2566/Peeradet%20Tongumpai/slide.pdf

Date: 
Tuesday, April 5, 2022 - 03:30