• ภาษาไทย
    • English

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "สมเด็จพระกนิษราธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร มทร. มทร.ศรีวิชัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เมื่อวันที่ bo ตุลาคม ២៥៦៤ สมเด็จพระกนิษราธิราชเจ้า สมเ กรมสมเด็จพระเทพ รัตนรายสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ สุวัจน์ธัญรสอธิการบดี វល្ងរត อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบริหาร เข้าเฝ้าซูลละอองพระบาท นุลคกำบลกะอ่มนาเราม้ใ้จ้ ។ ของมหาวิทยาลัย โดย เสด็จพระรายทุศลตามพระราชัธยาตัย f http:/wwwaceokom/m. wWW http://www.rmutsv.acth/th PRRUIS RUTS アペッンテル Saa トッロムン"

Date: 
Friday, October 21, 2022 - 15:30