• ภาษาไทย
    • English

โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทยในงานมงคล 2556

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556  ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคล ศรีวิชัยวิทเขตตรัง โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เข้ารวมโครงการ

Date: 
Saturday, May 17, 2014 - 10:45