• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon scholarship_covid19-27-28.pdf55.42 KB
Date: 
Friday, August 13, 2021 - 15:00