• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ชายหาดราชมงคลตรัง “เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ นางอุษา ศรีเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564 ต้นมะพร้าว ถือว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต ที่ให้ประโยชน์มากมายจากทุกส่วนของต้น ซึ่งเจริญเติบโตบนดินทรายและทนต่อความเค็มได้สูง เมื่อเวลา 14.00 น. บุลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการปลูกต้นมะพร้าว บริเวณชายหาดราชมงคลตรัง จำนวน 100 ต้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นได้มีการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคลตรัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังวิกฤติ COVID-19 โดยบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว นิยมมากางเต็นท์หรือเข้าค่ายพักแรม เป็นจำนวนมาก

Date: 
Thursday, October 21, 2021 - 19:45