• ภาษาไทย
    • English

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน ร่วมการประชุมจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน ร่วมการประชุมจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมศรีตรัง (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนางสาวณัฐยาน์  ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหัวข้อในการหารือ เรื่องการกำหนดกรอบในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปีของจังหวัดตรัง สำหรับวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีส่วนสำคัญในการดูแลเป้าหมาย ด้านการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นแหล่งสร้างชื่อเสียงของทางจังหวัด.

Date: 
Friday, November 18, 2022 - 15:00