• ภาษาไทย
    • English

เตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และอาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย ตรัง รวมทั้งบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จากทั้งสามหน่วยงาน ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณกลุ่มอาคารของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ณ อาคารปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้  ในการนี้ จากการหารือและวางแผนร่วมกันระหว่างคณะทำงาน งานพัฒนานักศึกษา ฯ มีความตั้งใจที่จะให้การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นความเป็นระเบียบ สวยงาม และเป็นความทรงจำอันน่าประทับใจระหว่างพี่บัณฑิตและรุ่นน้องนักศึกษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองที่ประสงค์จะร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ณ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อีกด้วย
ที่มา : ผศ.ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์

Date: 
Friday, June 10, 2022 - 15:00