• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส. และปริญญาตรี แบบโควตา

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบโควตา สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2564 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/ยืนยันสิทธิ์

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชันทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2564 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

Date: 
Friday, December 3, 2021 - 10:30