• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 3/2561

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST 3/2561

Date: 
Wednesday, January 9, 2019 - 11:45