• ภาษาไทย
    • English

ภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อมย่อย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565

วันที่ 16 กันยายน 2566 ภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อมย่อย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีในการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.
----------------------------------------------

อัลบัมเต็มสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 
Ep.1 : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CHTrmutsv&set=a.803928225066036
Ep.2 : https://www.facebook.com/media/set?vanity=CHTrmutsv&set=a.803928225066036

Date: 
Saturday, September 16, 2023 - 15:15