• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมรับชมการนำเสนอผลงาน RUTS KM ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมรับชมการนำเสนอผลงาน RUTS KM ประจำปี 2564 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 โดย อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ในหัวข้อเรื่อง "Becoming a SMART and Caring Teacher เราจะเป็นครูสง่างาม ตามแนวทาง RrR(CC)"  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2564

โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง Zoom Meeting 
https://ruts.zoom.us/j/92276312151... 
Meeting ID: 922 7631 2151 
Passcode: 449996

Date: 
Friday, May 27, 2022 - 16:00