• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ ให้การต้อนรับคุณครู และน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายแนะแนว ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการรับเข้าศึกษากับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร , คณาจารย์ , บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมดำเนินกิจกรรมและให้การต้อนรับคุณครู และน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายแนะแนว ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการรับเข้าศึกษากับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5  ธันวาคม 2550 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศของการเรียนการสอน โดยมีตัวแทนอาจารย์ และรุ่นพี่จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงเยี่ยมชมอาคาร ธรรมชาติแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง ทั้งจากฝั่งเจ้าบ้านกล่าวคือ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผู้มาเยือนกล่าวคือคุณครู และน้อง ๆ นักเรียน ซึ่งมาจากหลายโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธื โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โรงเรียนสภาราชินี2 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงสิทย์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  โรงเรียนในเตาพิทยาคม โรงเรียนบางดีวิทยาคม และโรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเชียว.

Date: 
Saturday, January 21, 2023 - 13:30