• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ ลานปะรำพิธี หน้าศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 24 มกราคม 2566 ตรงกับ  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล เวลา 09.09 น. ผู้บริหาร , คณาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ ลานปะรำพิธี หน้าศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยพิธีในครั้งนี้มี ผศ.โกสินทร์ พัฒนามณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร ในวาระต่อไปจากนี้.

Date: 
Tuesday, January 24, 2023 - 11:30