• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพ ครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๐

ซึ่งเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด  อ.เมือง จ.สงขลา 

Date: 
Wednesday, January 17, 2018 - 11:45