• ภาษาไทย
    • English

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันดำเนิน โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

ประกาศขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันดำเนิน
โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการอบรมนักการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน จากเดิมเป็น
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรียนจบ มีเกียรติบัตรรับรอง 
ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้น!! 
ช่องทางการชำระค่าสมัคร ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เลขที่บัญชี : 918-600-2740
สมัครเลยที่ : https://url.rmutsv.ac.th/y6fmm หรือสแกน 
Qr Code เพื่อทำการสมัคร
รายละเอียด : https://url.rmutsv.ac.th/7wx9q
ติดต่อสอบถาม : อาจารย์จุติมา บุญมี  โทร. 09-5429-7754 / อาจารย์พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ โทร. 09-4687-2463
━━━━━━━━━━━━
 

Date: 
Thursday, July 20, 2023 - 06:00