• ภาษาไทย
    • English

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (วันนี้) ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย , ดร.ฉมพร มีชนะ , อาจารย์กัลยาณี ยุทธการ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง (20 ปี)  ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดตรัง การกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงทิศทางและอนาคตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ทั้งด้านความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่.
-------------------------------------------------
ที่มาและภาพข่าว : ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา / ดร.ดุสิตพร ฮกทา.
-------------------------------------------------

Date: 
Wednesday, November 23, 2022 - 16:00