• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมฯ ทุกท่านขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2564 ทาง https://forms.gle/5GeCvp6fqKGyAuf68

Date: 
Wednesday, October 20, 2021 - 15:00