• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

Thai Ceremonies

สาขาภาษาต่างประเทศ ได้จัดการบูรณาการในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย ในหัวข้อ Thai Ceremonies โดยเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ มีทั้งการอุปสมบท (Ordination) และการแต่งงานตามประเพณีไทย (Traditional Marriage) ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

ประเพณีลากพระ อ.สิเกา ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน สืบสานประเพณีลากพระเมืองตรัง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันทาสี และซ่อมเรือพระร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และในช่วงบ่ายของวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมลากเรือพระจากวัดไปยังที่ทำการอำเภอสิเกา

การผลิตลูกประคบสมุนไพร

ผลงานการผลิตลูกประคบสมุนไพรของน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หนึ่งในกิจกรรมในรายวิชา การบริการด้านสุขภาพและสปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและยังสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าต่อไปในอนาคต โดย อ.สิริปุณยากร ไกรเทพ

สัมมนาทางการบัญชี “ACC บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) นักศึกษาสาขาบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดสัมมนาทางการบัญชี “ACC บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และได้รับเกียรติจาก คุณวิไลลักษณ์ อมตเวทย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562 ณ เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งนอกเหนือจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากคุณครูและน้องๆนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เข้าร่วมโครงการ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/62 ประจำเดือนตุลาคม 2562

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2562 ขึ้น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ฉ.101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุน ณ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด (Plan Toys) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนผ่านการเรียนรู้จากผู้ประกอบการจริง

กิจกรรม “โรงแรมท่องเที่ยว ข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 1"

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม “โรงแรมท่องเที่ยว ข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 1 ตอน ไทยเข้าไว้” โดยกิจกรรมเป็นการแข่งกีฬากระชับความสัมพันธ์ และให้นักศึกษาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน ตลอดทั้งคณาจารย์ในสาขา รวมถึงเพื่อส่งเสริมสุขพลานามัยให้กับนักศึกษ

โครงการ The Master Chef of CHT

ชมรม Cuisine Innovation งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ The Master Chef of CHT ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องครัวร้อน อาคารเรียนรวม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมี ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก คุณโสภี หนูสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น จากบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง ให้เ

พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2561

21 กันยายน 2562 ประมวลภาพวันซ้อมรับปริญญาปีการศึกษา 2561 ประจำวิทยาเขตตรัง ของว่าที่บัณฑิตจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัยตรัง ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านครับ