• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนานักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารห้องสมุด

   งานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารห้องสมุด ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านคลองโตน ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชาวค่าย การมีจิตสาธารณะ จิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมี ท่าน ผอ.

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อฯ

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมกับ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง และอาจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ลงพื้นที่บริการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี

ชมรมบัญชีสัมพันธ์ ฯ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ออมดี มีเงินเก็บ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ชมรมบัญชีสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำทีมโดย อ.กรรณิกา บัวทองเรือง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ อ.วิทยา ตู้ดำ ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ออมดี มีเงินเก็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงการร

ผู้อำนวยการฯ พร้อมกับบุคลากร ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันนี้ (18 ธ.ค.

กิจกรรม “สวมหมวก ลดน็อค”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 หน่วยวินัยและจริยธรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวมหมวก ลดน็อค แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจการใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา และท่านปลัดอาวุโส อ.สิเกา ให้เกียรติร่วมพูดคุยและให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีท่าน

โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ- ด้านการสอบบัญญชี ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญญา สุทธมนัสวงศ์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม และอุปนายกสมาคมผู้สอบบ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทำบันทึกข้อตกลงกับ ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

โครงการ ฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิต การเรียน

สาขาบริหารธุรกิจได้จัดโครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิต การเรียน นำโดย อาจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ และ อาจารย์นุชนาถ  ทับครุฑ พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี 

เพื่อซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น และการเรียนในชั้นเรียน ณ สวนธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

รายวิชาดำน้ำลึก หลักสูตรดำน้ำลึกขั้นต้น ( PADI Open Water Diver )

วิชาดำน้ำลึก หลักสูตรดำน้ำลึกขั้นต้น ( PADI Open Water Diver ) หนึ่งในรายวิชาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรเรียนดำน้ำสากล โดยมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ และการฝึกปฏิบัติภาคทะเล เมื่อเรียนจบตามหลักสูตร จะได้รับบัตรดำน้ำสากลของ PADI

Final Test การทำขนมเค้ก รายวิชาขนมอบ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประมวลภาพการสอบปลายภาค(ภาคปฏิบัติ) การทำขนมเค้กในรายวิชาขนมอบ ของอ.จิระนาถ รุ่งช่วง ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร (ครัวร้อน)