• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ

กิจกรรมอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษา เรื่อง Google Apps

งานพัฒนานักศึกษาได้จัดส่งเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวที่ทุกท่านได้บริจาคมาไปยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กทม และวัดป่าสัก จ.พะเยา

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตสาธารณะทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว และทุนทรัพย์ค่าจัดส่ง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยว

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง

คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อส่งความสุขและขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในวิทยาเขตตรัง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 

Merry Christmas 2018

เนื่องด้วยวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคริสต์มาส สาขาภาษาต่างประเทศจึงมีกิจกรรมส่งความสุข โดยมีซานตาคลอส เดินพบปะอวยพรบุคลากร และนักศึกษา บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ เพื่อส่งต่อความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งสามารถสร้างสีสัน และรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับของขวัญ และผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 แก่นักศึกษาในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านงานบริการในอนาคต โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 53 คน ณ ห้องประชุมให

ชมรม ACC บัญชีเพื่อน้อง ได้จัดโครงการ CHT พี่สอนน้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ชมรม ACC บัญชีเพื่อน้อง ได้จัดโค