• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินการจัดพิธีมอบรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและประกาศนียบัตร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศา

BIM Camp ตอนเถ้าแก่น้อย รุ่นแรก

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการนวัตกรรมการค้าสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ (Business Innovation Management : BIM Camp ตอนเถ้าแก่น้อย รุ่นแรก) โดยมี ดร.กิตติ รัตนาราษี และอาจารย์ภูธเนศ แป้งใส วิทยากรรับเชิญจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้การแนะนำโครงการผลิตบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ

กิจกรรมอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษา เรื่อง Google Apps

งานพัฒนานักศึกษาได้จัดส่งเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวที่ทุกท่านได้บริจาคมาไปยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กทม และวัดป่าสัก จ.พะเยา

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตสาธารณะทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว และทุนทรัพย์ค่าจัดส่ง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยว

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง

คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อส่งความสุขและขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในวิทยาเขตตรัง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 

Merry Christmas 2018

เนื่องด้วยวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคริสต์มาส สาขาภาษาต่างประเทศจึงมีกิจกรรมส่งความสุข โดยมีซานตาคลอส เดินพบปะอวยพรบุคลากร และนักศึกษา บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ เพื่อส่งต่อความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งสามารถสร้างสีสัน และรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับของขวัญ และผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว