• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร.

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร. ณ มทร.

งานวิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา

ช่วงเย็นของวันที่ 8 ก.พ. 63 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงานวิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา ณ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วม พร้อมชุดการแสดงบนเวที 1 ชุด โดยนักศึกษาชมรมนาฏลีลา ภายใต้การดูแลและฝึกซ้อมของงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในชื่อชุดการแสดง “พัสตรานารีมัดย้อม”

กีฬา​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ ครั้งที่​ 36​ "ตะวันออก​เกมส์"

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ ตัวแทนนักตบลูกยาง มทร.ศรี​วิชัย​ วิทยาเขตตรัง นางสาวมณฑิรา สังวาลย์ไพร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เทียบโอน ปี 2 นางสาวมนจิรา แสงมณี สาขาการท่องเที่ยว เทียบโอน ปี 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ในการแข่งขันกีฬา​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ ครั้งที่​ 36​ "ตะวันออก​เกมส์" ณ​ จังหวัดชลบุรี

Music & Culture Festival : Season 1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดงาน "Music & Culture Festival : Season 1" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ การบูรณาการร่วมกันกับชุมชน สน

โครงการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.จตุพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้" ณ ครัวกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้การดำเนินโครงการโดยงานพัฒนานักศึกษา โดยกิจกรรมการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการกินของคนในท้องถิ่น

"ลูกลมนาหมื่นศรี"

นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมพื้นถิ่น "ลูกลมนาหมื่นศรี" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยนายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีท่องเที่ยว ผู้ใหญ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill and Leadership Camp 2020)

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวชฎาภรณ์ แสงสว่าง" นักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ "นายเอกเฉลิมชัย แสนเลิศ" นักศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(International Soft Skill and Leadership Camp 2020)ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

"ระดมความคิดโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ" (Brainstorm) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำทีมบริการวิชาการ ระดมความคิดโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ(Brainstorm)แก่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก ณ The Tree Co-Working Space

งานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และการลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ณ ห้อง Skylight Suite โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพมหานคร

สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และ สถาบันทรัพยากรธะรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563