• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

Merry Christmas 2018

เนื่องด้วยวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคริสต์มาส สาขาภาษาต่างประเทศจึงมีกิจกรรมส่งความสุข โดยมีซานตาคลอส เดินพบปะอวยพรบุคลากร และนักศึกษา บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ เพื่อส่งต่อความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งสามารถสร้างสีสัน และรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับของขวัญ และผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 แก่นักศึกษาในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านงานบริการในอนาคต โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 53 คน ณ ห้องประชุมให

ชมรม ACC บัญชีเพื่อน้อง ได้จัดโครงการ CHT พี่สอนน้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ชมรม ACC บัญชีเพื่อน้อง ได้จัดโค

งานพัฒนานักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารห้องสมุด

   งานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารห้องสมุด ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านคลองโตน ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชาวค่าย การมีจิตสาธารณะ จิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมี ท่าน ผอ.

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อฯ

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมกับ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง และอาจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ลงพื้นที่บริการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี

ชมรมบัญชีสัมพันธ์ ฯ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ออมดี มีเงินเก็บ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ชมรมบัญชีสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำทีมโดย อ.กรรณิกา บัวทองเรือง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ อ.วิทยา ตู้ดำ ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ออมดี มีเงินเก็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงการร

ผู้อำนวยการฯ พร้อมกับบุคลากร ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันนี้ (18 ธ.ค.

กิจกรรม “สวมหมวก ลดน็อค”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 หน่วยวินัยและจริยธรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวมหมวก ลดน็อค แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจการใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา และท่านปลัดอาวุโส อ.สิเกา ให้เกียรติร่วมพูดคุยและให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีท่าน

โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ- ด้านการสอบบัญญชี ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญญา สุทธมนัสวงศ์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม และอุปนายกสมาคมผู้สอบบ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทำบันทึกข้อตกลงกับ ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง