• ภาษาไทย
    • English

รอบรั้ววิทยาลัย Around College

ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล นักวิจัยโครงการคูปองวิทย์ ร่วมออกการรายการทุกทิศทั่วไทย ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคใต้ แปรรูปผลปาล์มน้ำมันเป็นยานวด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง
หลักสูตรพรีเมียม เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รายการเวทีคนตรัง 03052565
รายการเวทีคนตรัง 280465
The key is in not spending time but in investing it
presentation 65
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน
ผู้อำนวยการเข้าร่วมรายการเวทีคนตรัง ทาง สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz
pr64
แนะนำหลักสูตร
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รอบทิศถิ่นไทย จ.ตรัง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสาน เตยปาหนัน ข่าวค่ำ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 #NBT2HD
วีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ
อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ออกรายการเที่ยวหาเรื่อง ออกอากาศทาง mcot.net
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู The Values of Teachers"