• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาเซียน ประจำปี 2559

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2559

กำหนดการวัดตัวตัดชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดคำขวัญมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green Campus)

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 2558

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร)​

ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษา

คลิกลงทะเบียน http://www.adprint.co.th/mail%20login%20school1.html

ประกาศผลสอบ RMUTSV Test

ผลคะแนนการสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV Test พื้นที่ตรัง

รับสมัครทุน ป.โท สาขาวิชาการบัญชี

รายละเอียดตามไฟล์