• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ขอเชิญชวนส่งนักกีฬาฟุตซอลคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 10

       ตามที่บริษัท เดอเบล จำกัด ในเครือบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง ได้ริ่เริ่มโครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง" อันเป็นโครงการสนันสนุนโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นต่างๆที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2550 โตรงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และบริษัทฯ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุดของโรงเรียนในท้

เชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITC Volumteers(NIV)

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายศิลปกรรมยุโรป ครั้งที่ 20

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ว่า ค่ายดนตรีเซ็กสำหรับเยาวชน (Czech Music Camp for Youth) มีกำหนดจัดกิจกรรมค่ายศิลปกรรมยุโรป ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 ณ Radost Campt เมือง Horni Jeleni สาธารณรัฐเช็ก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ้ระหว่างกันผ่านกิจกรร

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”