• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้าน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโน

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2561

    งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

    กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561