• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว #ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ประกอบด้วย

  • นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน

อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ “ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

Image may contain: text

3 แอพทำงานที่บ้าน Work From Home ยุคโควิด-19

รับสมัครนักศึกษาโควต้า (พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3