• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RMUTSV Test

รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษา

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563


ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับรางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับรางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพข่าว : จุลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 หน้า 18 

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาชีพบัญชีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

Open House Accounting Relations 2020