• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “วันสถาปนาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถเข้าใช้งาน Canva for Education ได้ฟรี

สามารถเข้าใช้งาน Canva for Education ได้ฟรี โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ดังนี้

ต้องทำอย่างไรถึงจะมีสิทธิ์เรียนต่อ

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 2 เทียบโอน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที

งานวิชาการและวิจัย ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 2 เทียบโอน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรม ฯ ได้ถูกรับรองโดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรม ฯ ในโอกาสการได้ถูกรับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

หลักสูตรพรีเมียม เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Co-Service Tourism Service Providers

คุณพร้อม เราพร้อม เตรียมพบกับ  

แนวทางการปฏิบัติการฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

1.นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดขึ้น ตามวันเเละเวลาที่ทางคณะ/วิทยาลัย กำหนด