• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับรางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับรางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพข่าว : จุลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 หน้า 18 

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาชีพบัญชีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

Open House Accounting Relations 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว #ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ประกอบด้วย

  • นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน

อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ “ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ