• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว #ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ประกอบด้วย

  • นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน

อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ “ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

Image may contain: text

3 แอพทำงานที่บ้าน Work From Home ยุคโควิด-19

รับสมัครนักศึกษาโควต้า (พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 14

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562