• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ทุนการศึกษา “พี่ชวนน้องมาเรียน” ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 12

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่2 สําหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควต้าพิเศษรอบที่ 8

 

 

หลักสูตรการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบูรณาการนำเสนอสร้างนวัตกรรมและสื่อการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยว ในรายวิชาโครงงานสำหรับการท่องเที่ยว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยดร.สุญาพร ส้อตระกูล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4  จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานสำหรับการท่องเที่ยว โดยมีผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้จำนวน 3 ผลงานด้วยกัน ประกอบด้วย ผลงานที่ 1 ราวทางเดินบำบัดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผลงานที่ 2 ผลิตภัณฑ์มาสก์บอลสปาด้วยสมุนไพร  ผลงานที่ 3 นวัตกร