• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 13

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 9

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 8

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรัง เตรียมความต้อนรับผู้มาเยือน รีสอร์ท @ราชมงคลตรัง ต้อนรับปีใหม่ 2566 

ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมตัวทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง เพื่อเตรียมความต้อนรับผู้มาเยือน เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่ 2566 และเพื่อสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกทักษะทางอาชีพ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจจากน้อง ๆ นักศึกษาที่มาเข้าร่วม.

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 7

ประกาศนักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือในการยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “วันสถาปนาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว