• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รอบที่ 4 แบบโควตาพิเศษ *รอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ : https://cht.rmutsv.ac.th/th/quota67 สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการย

ภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อมย่อย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565

วันที่ 16 กันยายน 2566 ภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อมย่อย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีในการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ขอแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาสก์บอลสปาหน้า (The Facial mask ball : Herbal Heal Mask 3 in 1) รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech) โดยมีสมาชิกในทีม นางสาวมนรดา ธนพัฒน์ศิริ , นายผดุงเดช ศรนิรันด์ นางสาวสุพรรษา เกตุแก้ว และนางสาวเนตรทราย ทำนักผล นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมแ

ประชาสัมพันธ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  รอบที่ 19 แบบโควตาพิเศษ 

 

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 13

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 9

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 8

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรัง เตรียมความต้อนรับผู้มาเยือน รีสอร์ท @ราชมงคลตรัง ต้อนรับปีใหม่ 2566 

ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมตัวทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง เพื่อเตรียมความต้อนรับผู้มาเยือน เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่ 2566 และเพื่อสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกทักษะทางอาชีพ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจจากน้อง ๆ นักศึกษาที่มาเข้าร่วม.