• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศรับสมัครงานและรับสมัครนึกศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานจำนวนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ให้ดำเนินการรักษาสภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2557

คู่มือระบบบริการการศึกษา 2556

ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖