• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ขอเชิดชูเกียรติ 5 นักศึกษา จากสาขาวิชาการบัญชี


แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 14

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฎิทินการศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 2562

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี