• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RMUTSV Test

รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษา

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ที่จังหวัดภูเก็ต

น.ส.วรดา บุญสรณะ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ รุ่นอายุหญิง 16-29 วิ่งฮาร์ฟมาราธอน รายการโพคารี่สเวท ภูเก็ตธอน 2563 จังหวัดภูเก็ต   ด้วยสถิติเวลา 02:12:15

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับรางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับรางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพข่าว : จุลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 หน้า 18 

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาชีพบัญชีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

Open House Accounting Relations 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)