• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ “ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 ....

ประกาศตามหา ทีมเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างสื่อรับมือ Covid-19 !!!!

ประกาศตามหา ทีมเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างสื่อรับมือ Covid-19 !!!!

3 แอพทำงานที่บ้าน Work From Home ยุคโควิด-19

ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) ออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัย แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาโควต้า (พิเศษ) ปีการศึกษา 2563